Nyheter
Reis og Ryk
Prosjekt
Deltakere
Kalender
Apriori AS


English
Brukernavn:
Passord:
Glemt passord?

Foto: JaneW
Lærings- og oppdagelsesreiser

Har du behov for ny kunnskap og nye ideer for å utvikle din bedrift eller organisasjon?

Med Europa som klasserom lager Reis og Ryk skreddersydde læringsopphold for ledere hvor målet er utveksling av kunnskap og ideer på tvers av landegrensene.

Selve grunnsteinen i prosjektet er læring - læring ved å oppdage ny kunnskap og ta det i bruk. Vi har tro på at mennesket lærer best gjennom egen handling og erfaring, og at det er i møte med det ukjente at de store oppdagelsene skjer.

Vi hjelper til i prosessen med å finne fram riktig vertsbedrift i utlandet, faglige og praktiske forberedelser, gjennomføring av oppholdet og handlingsplan etter at du er kommet hjem. Vi har lang erfaring og kan vise til gode resultater. Et Reis og Ryk-opphold i utlandet varer i to uker.

Målet vårt er

- Utveksling av ideer og kunnskap på tvers av grensene
- Nettverk og internasjonal erfaring for bedriftene
- Å styrke innovasjonevnen i bedriftene
- Personlig vekst og utvikling for de som deltar

Reis og Ryk har et nettverk av partnere i en rekke land som har bidratt til å lage gode praksisophold for norske bedrifter.

Reis og Ryk er utviklet i nært samarbeid med EU's Leonardo da Vinci-program, Innovasjon Norge og Nordland Fylkeskommune. Så langt har rundt 350 norske bedrifter deltatt i programmet.
Metoden kan brukes til

• Internasjonalisering
• Ideskaping
• Nettverksbygging
• Kompetanseheving
• Stedsutvikling
• Bransjeutvikling
Reis og Ryk er brukt av flere næringsforeninger som et tilbud til medlemmene

• Senja Næringshage
• Halti Næringshage
• Hamarregionen Utvikling
• Handelskammaren Värmland
• Valdres Destinasjon
• Narvik Næringsforening
• Gloppen Næringsorganisasjon
• Næringsforeningen i Tromsø-regionen
• Harstad Handelsstandsforening
• Vekstbedriftene i Lofoten og Vesterålen
• Hermetikken Næringshage i Vadsø
• Andøy Næringsforening