Nyheter
Reis og Ryk
Prosjekt
Deltakere
Kalender
Apriori AS


English
Brukernavn:
Passord:
Glemt passord?
15.09.2008
LEONARDO DA VINCI-SEMINAR I REGI AV SIU

SIU arrangerer årlige Oppstart- og erfaringsutvekslingsseminar for prosjektledere i forbindelse med ny kontraktsperode på Leonardo- programmet. I år ble seminaret lagt til Quality Airport Hotell på Værnes utenfor Trondheim, og Apriori stilte med to deltakere.

Seminaret gikk over to dager og samlet 70 deltagere fra hele landet. Det var både nye og gamle prosjektledere tilstede, alle med bakgrunn i Leonardo-programmet.

Den første dagen fikk vi praktiske informasjon knytta opp mot prosjektadministrasjonen, bl.a hvilke krav EU stiller til rapportering og administrasjon i prosjektperioden. Vi fikk også høre innlegg fra flere erfarne prosjektlederne om hva som har gitt gode resultat.

Den siste dagen var det gruppearbeid hvor vi skulle dele erfaring og kunnskap med hverandre; hvilke utfordringer møter vi? Hvorfor jobber vi med EU-prosjekter og hvilke resultat ser vi?

Vi fikk høre innlegg om "god strategi for spredningsaktivitet" og "grenseløs motivasjon", i tillegg til at vi knytta nye kontakter.

Dersom du ønsker å vite mer om muligheten for å krysse landegrensene kan du gå inn på nettsidene til SIU:
www.siu.no

Med REIS & RYK er det kort veg til Europa!

TILBAKE TIL NYHETER