Nyheter
Reis og Ryk
Prosjekt
Deltakere
Kalender
Apriori AS


English
Brukernavn:
Passord:
Glemt passord?


På bildet ses noen av deltakerne i prosjektet: Første rekke fra venstre: Knut Harald Lyngedal (Øksfjord sjøfiske), Alfred Stabell (Pure Nordic AS, Havøysund), Aleksander Sørensen (Østlyngen Bakeri, Alta). Andre rekke fra venstre: Elle Sofe Henriksen (dansekunstner fra Kautokeino), Harry Johansen (Govas Ltd, Tana), Bjørg Olsen (Blomsterpia, Honningsvåg) Tredje rekke fra venstre: Sara Margrethe Oskal (Skuespiller, Kautokeino), Marit Karlsen (Opptreningssenteret i Finnmark, Alta) Fjerde rekke fra venstre: June Sommer Strask (forfatter, Alta), Susanne Næss Nilsen (Nordnorsk landsdelsscene for dansekunst, Hammerfest) Femte rekke fra venstre: Tore Fosse (Nordkapp filmfestival, Honningsvåg), Camilla Nielsen (Northern Delight AS, Alta), Liss Berit Johansen (Nedibyen, Honningsvåg), Linn Henriksen (Imagement, Alta), Kristin Nicolaysen (filmprodusent, Alta).
Foto: Grethe Stave


6.09.2010
LÆRING OG NÆRING MOT NYE HORISONTER I FINNMARK
Forfatter: Tore Berg

Under mottoet "Vilje til vekst" åpnet lederen i Vest-Finnmark regionråd, Arvid Mathisen, startseminaret i prosjektet "Kunnskapsfangst i Europa". I prosjektet skal deltakere fra 20 bedrifter reise ut i verden for å hente hjem ny kunnskap og nye ideer for å kunne utvikle bedriften sin videre. Hver deltaker skal reise ut på et 14-dagers læringsopphold i en utenlandsk bedrift i løpet av prosjektet. Før de reiser skal de gjøre grundige forberedelser. Seminaret i Alta torsdag 2. september var starten på denne jobben.

HVOR I VERDEN FINNES DE SOM HAR DEN BESTE KUNNSKAPEN
Idéen bak prosjektet er at de norske deltakerne skal hente kunnskap og inspirasjon hos de beste bedriftene i utlandet. Dette skal skje ved at de jobber sammen med de utenlandske partnerne i 14 dager.

FRA VEKTKONTROLL TIL FILMPRODUKSJON
Det er stor spredning i bedriftenes fokus i dette prosjektet. En bedrift ønsker å lære mer om hvordan man lager gode opplegg for overvektige som har behov for livsstilsendring, en annen ønsker å finne oppskrifter og produksjonsmetoder på gode bakervarer, mens en tredje ønsker å lære mer om hvordan man produserer film.

ENGASJERTE KURSHOLDERE OG INSPIRERTE DELTAKERE
Det var en gjeng med meget inspirerte deltakere som møtte på samlingen i Alta. Det er Apriori Utvikling AS som har utviklet læringsopplegget som brukes. Selve konseptet kalles for ”Reis & Ryk” og er tidligere brukt av mer enn 250 personer i ulike næringer i hele landet. Det er også Apriori som drifter prosjektgjennomføringen.

REGIONRÅDET PRIORITERER VEKST OG UTVIKLING I NÆRINGSLIVET
Prosjektet er ett av de prioriterte prosjektet til Vest-Finnmark regionråd. Gjennom regionrådet samarbeider de 7 kommunene i Vest-Finnmark om en rekke utviklingsoppgaver. Her er vekst og utvikling i næringslivet høyt prioritert.

Innovasjon Norge, Film i Finnmark og EUs Leonardo da Vinci-program har gitt økonomiske støtte til prosjektet.

TILBAKE TIL NYHETER