Nyheter
Reis og Ryk
Prosjekt
Deltakere
Kalender
Apriori AS


English
Brukernavn:
Passord:
Glemt passord?12.10.2010
HOSPITERING I POLEN GA LÆRING PÅ MANGE PLAN
Forfatter: Siri Henriksen

Daglig leder i vekstbedriften Øksnes asvo har vært på hospitering i den polske kommunen Polanka Wielka som er en landbrukskommune på størrelse med Øksnes. Under oppholdet har hun fått oppleve polsk kultur og historie, og sett hvordan de jobber i forhold til lokale og regionale utviklingsprosjekt.

REISEBREV FRA POLANKA WIELKA I POLEN.

Jeg har hatt et fantastisk opphold i Polanka Wielka i Polen fra 7 – 22. september 2010. Polanka Wielka er en kommune med 4200 innbyggere og ligger ca 1 times biltur fra Krakow. En kommune på størrelse med Øksnes. Ordfører Mariusz Figura var vertskap under oppholdet.

Turen har gitt meg viktig læring på svært mange plan. Mesteparten av tiden bodde jeg privat. Dermed fikk jeg god kjennskap til lokale mattradisjoner, hvordan familiene levde i Polen, hva den jevne polakk var opptatt av og deres drømmer og forhåpninger for framtida.

Jeg ble utrolig godt mottatt overalt hvor jeg kom. Alle tok seg god tid til omvisning og informasjon på de mange plassene jeg besøkte under oppholdet.

I Polanka Wielka fikk jeg innblikk i den gradvise oppbyggingen av velferdstilbudet i kommunen, hvor utbygging av skole og barnehage samt kulturtilbud var høyt prioritert. Infrastrukturen var under kraftig forbedring. Veier og fortau var utbedret ved hjelp av EU-midler, og det ble satset på regionalt samarbeid innen kultur og for å utvikle turisme i samarbeidskommunene. Lokale festivaler ble samordnet og var trekkplaster i turistsammenheng. Samarbeidskommunene hadde fått betydelige prosjektmidler fra EU til å tilrettelegge for kultur/turisme.

Kirker,” veikapeller” og tempel er viktige i turistsammenheng. Pilegrimer fra hele verden valfartet til et tempel som var etablert til minne om St. Faustina. Her var det bygget et nytt stort tempel for å kunne ta imot alle pilegrimene som valfartet dit, og det var etablert spisested og et flott souvenirutsalg i tilknytning til templet. Alle synergieffekter var tatt ut.

Jeg besøkte også et flott galleri der lokale brukskunstnere hadde felles utsalg. Kunstgjenstander, keramikk, glass, gipsfigurer og maleri. Flere av kunstnerne solgte sine produkter i større byer i Polen og hadde invitasjoner til utstillinger i utlandet.

Dolina Karpia er et stort turistprosjekt i regionen. ( Karpelandsbyen) Under denne paraplyen er det bygd opp flere større opplevelsessentra. Og det er planer om å legge forholdene enda bedre til rette for fisketurisme.

I jordbrukskommunen Polanka Wielka er det hvert år en høsttakkefest i begynnelsen av september. Til denne festen ble det laget mange fine skulpturer av korn og andre jordbruksproduksjon.

Jeg besøkte kurstedet Krinica som lå i en fjelldal. Her var det 3000 sengeplasser i ulike sanatorium som var basert på mineralvann med helbredende virkning. Kurstedet hadde også utviklet sportsaktiviteter og spa som en viktig del av tilbudet. Helsetilbud og turisme var flettet sammen på en god måte.

I byen Bielsko Biata er det industribedrifter som sysselsetter yrkeshemmede. Disse var fullt integrert i produksjonen i bedriften og fikk utbetalt minstelønn. I byen Kluche fikk jeg høre mer om hvordan en kristelig organisasjon hadde lykkes med å gi et bo og arbeidstilbud til bostedsløse og personer med alkoholproblemer. Mange fikk opplæring og fagbrev slik at de kunne søke ordinært arbeid.

Jeg var også så heldig å få delta i begivenheter som fant sted mens jeg var på besøk. Første helga var jeg med på besøk til vennskapskommunen Strandavi i Slovakia. Dette var en kulturutveksling. Her deltok både politikere og byråkrater samt flere organisasjoner fra begge landene. Det var flott oppdekking og matservering, kulturinnslag fra begge landene, hilsningstaler og samtaler om framtidige fellesarrangement og fellesprosjekt.

Andre helga deltok jeg i et storslagent bryllup som fant sted i kirken i Wadowice, kirken der pave Johannes Paul hadde arbeidet. Selve bryllupsfeiringen fant sted på hotell. Gjestene gav blomster og pengegaver. Pengegaven fra den enkelte tilsvarte en halv netto månedslønn. Det var hyggelige seremonier, der brudeparet takket sine foreldre og gav dem gaver.

Matserveringen var overdådig, med servering av nye varmretter annen hver time fram til 02.00 om natta. Det var mange ringdanser der nesten alle gjestene var på gulvet. Og alle gjestene fikk med en boks med bryllupskake når de dro hjem. Det var en stor opplevelse for meg å få delta som gjest i dette bryllupet.

Mange inntrykk og ny kunnskap skal bearbeides etter hjemkomsten. En viktig reise for nettverksbygging og internasjonalisering.

Myre, 12.10.10
Hildegunn Arntzen
Daglig leder Øksnes ASVO AS

TILBAKE TIL NYHETER