Nyheter
Reis og Ryk
Prosjekt
Deltakere
Kalender
Apriori AS


English
Brukernavn:
Passord:
Glemt passord?
30.11.2010
PRESENTERTE RESULTATER FRA OPPHOLD I TYSKLAND, ENGLAND, SPANIA OG SKOTTLAND

Lødingen arbeidssenter, Andøya Rakettskytefelt, Vesterålen vekst, Hadsel ASVO, Vågar Produkter og Regionalt Kompetansekontor RKK presenterte resultater fra sine opphold i Europa på et erfaringseminar sist uke.

De seks bedriftene deltar på et R&R-prosjekt støttet av Partnerskapsmidlene i Vesterålen og EUs Leonardo da Vinci-program, hvor målet er å skape vekst og utvikling i Vesterålsbedrifter.

På erfaringsseminaret fikk vi høre presentasjoner fra de deltakerne som har vært på sitt Europaopphold. Presentasjonene hadde stort spenn i forhold til bransje og tema, fra utvikling av hardware-komponenter og ubemanna fly til tilrettelegging for yrkeshemmede.

Kjell Ness fra Lødingen arbeidssenter fortalte om sitt opphold i den tyske bedriften Marli. Et resultat av oppholdet er at Lødingen arbeidssenter skal etablere en ny avdeling (lysstøperi) i bedriften for å bidra til økt produksjon for bedriften og et bedre tilbud til yrkeshemmede. Investeringene til den nye avdelingen er godkjent i styret, og arbeidet med oppbyggingen er i gang ved hjelp av støtte og tett samarbeid med den tyske bedriften. Det arbeides også med å få på plass en leverandøravtale mot en større hotellkjede.

Torbjørn Houge er ingeniør på Andøya Rakettskytefelt (ARS) som er et senter for forskningsraketter og vitenskapelige ballonger - og en av Nord-Norges mest høyteknologiske bedrifter. Med fokus på utvikling- og drift av ubemanna fly dro Torbjørn til QinetiQ i England som er blant verdens ledende leverandører på teknologi-baserte tjenester og løsninger til luftfart, forsvar og sikkerhet. Med seg hjem har han kunnskap om driftsrutiner, sikkerhet og vedlikehold som vil bidra til styrking av tjenestene til ARS.

Arild Danielsen, som er prosjektingeniør på ARS, fortalte fra sitt opphold i bedriften Licel i Berlin som er verdensledende på produksjon og utvikling av LIDAR-måleteknisk utstyr. Oppholdet har gitt resultat i form av nettverk som vil styrke videre samarbeid, modifisering av komponenter/utstyr og økt kunnskap om elektrooptisk utstyr som brukes i forbindelse med forskning og atmosfæriske målinger ved observatoriet ALOMAR på Andøya.

Sølvi Pedersen, Arnfinn Abrahamsen og Thor Henrik Jensen er alle daglige ledere i Vekst-bedrifter i Lofoten og Vesterålen. De dro til Spania i to uker og kom hjem med nytt nettverk, kunnskap om arbeidsmarkedet i Europa og ideer til nye tiltak som skal bidra til bedre til tilrettelegging for langtidssykemeldte.

Hilde Hansen fra Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling Vesterålen og Lødingen (RKK) fortalte om sitt opphold på Orkenøyene hvor hun har lært mye i forhold til oppbygging av infrastruktur for kompetanseutvikling i distriktene og kompetansetiltak. Orkenøyene har utnyttet moderne teknologi for å få fram utdannings- og kompetansehevende tilbud til befolkningen i et område med mange øyer og lite befolkning. Hun har kunnskap og ideer med seg hjem som vil bli et viktig bidrag for Vesterålens kompetansebygging framover.

Hilde Hansen fikk tildelt Inspirasjonsprisen for den mest inspirerende presentasjonen. Vi gratulerer så mye- og takker samtidig alle bidragsyterne.
TILBAKE TIL NYHETER