Nyheter
Reis og Ryk
Prosjekt
Deltakere
Kalender
Apriori AS


English
Brukernavn:
Passord:
Glemt passord?


Foto: Tove Fredheim Hansen


15.03.2011
FOKUS PÅ SKOLEUTVIKLING
Forfatter: SH

Tove Fredheim Hansen fra Hadsel kommune har fått en fantastisk mottakelse i Kirkwall hvor hun er på hospitering i to uker. Målet med oppholdet er utveksling av kunnskap om skoleutvikling og strategisk utviklingsarbeid i grunnskolen.

Hei
Nå er jeg halvveis i mitt opphold på Orkenøyene, og benytter en av de sjeldne rolige stundene til å sende reisebrevet.

Før jeg reiste hit hadde jeg mailkontakt med Marilyn, Assistant Director of Education, Orkney Islands Council – i Kirkwall. Mine ønsker for oppholdet var å få se hvordan de arbeider med skoleutvikling. Hvordan setter de mål for skoleutvikling, hva er innholdet og hvordan arbeider de med dette? Hvordan fordeles ansvar mellom øverste skoleledelse og rektorer – og hvordan kommuniserer de? Jeg ønsket å se nærmere på overganger - barnehage til skole og videre, tilbudet til barn med spesielle behov for tilrettelegging.... Spørsmålene var mange.

Da det var klart at Line i personalavdelinga i Hadsel kommune også fikk mulighet til å delta i dette prosjektet, valgte vi å reise til samme destinasjon. Vi har ulike fokus og kontaktpersoner og avdelinger i kommunen, men det ryktes snart at dette var to søstre på tur:)

Sent søndag kveld landet vi i Kirkwall. Vi ble møtt på flyplassen av Marilyn – og derfra og hele veien videre har dette vært et lite eventyr.

Marilyn hadde utformet et variert – og tett program – helt dekkende for mine ønsker – og mer til. Hele veien er jeg møtt av dedikerte, profesjonelle og åpne mennesker. De har stoppet opp i sin travle hverdag, og delt sine tanker om ”den gode skole” med meg, svart på alle mine umulige spørsmål og gitt meg all den informasjon jeg ønsker. Fantastisk opplevelse.

Hva har jeg så opplevd denne uka?
Allerede første dag ble jeg invitert til samtaler med hver og en i ledelsen av skolen. Alle hadde et sterkt fokus og engasjement for barna og deres læring. Vår felles gamle arv – som de er veldig stolt av – ble også en del av mange samtaler, og ga en spesiell fellesskapsfølelse. Line og jeg ble også invitert til en samtale med rådmann og ordfører sist på dagen – en gest og tydelig signal på deres store gjestfrihet.

I de neste dagene har jeg bokstavelig talt fløyet rundt på skolebesøk og møter. Jeg har møtt elever i formelle møter, i klassene og uformelt, lærer, øvrig stab og rektor på hver skole. Vi har så mange felles ”issues”. Her er fådelte skoler med mindre en 10 elever ute på øyene og Kirkwall Grammar school med over 900 elever i alderen 10-18 år. Overalt er fokuset på læreprosesser for hvert barn. Arbeidet med skolevurdering og utviklingsplaner gjennomsyrer arbeidet på alle plan. Skolene har samme tilgang til lærere med spesialkompetanse – de reiser med fly til skolene på øyene . Datamaskiner, Smartboard og document visualizers var aktivt i bruk i hvert klasserom.

Og for et tilbud de hadde innefor musikk og art og science! Det var fantastisk flott å se elevene engasjert i drama og musikkaktiviteter, kreative prosesser og ”vitenskaplige prosjekt”. Ingen her har nevnt at skolen er for teoretisk for ungdommene. Jeg håper en av våre lærere hjemme vil ta imot tilbud om å bli kontaktskole til en fantastisk engasjert lærer med stor interesse for internasjonalt skolesamarbeid.

Jeg har også deltatt i møter med staben som arbeider med ”Pupil support” (Ppd). Jeg har vært sammen med dem på prosessmøter i deres arbeid med styrking av tverrfaglig plan og iverksetting av ”Action plan” (IP) - inspirerende.

Skottland er også i god gang med implementering av ny læreplan – svært lik den norske. Kirkwall bruker store ressurser i dette arbeidet – med egne ansatte i skoleadministrasjonen som følger skolene og leder arbeidet, mye materiell og prosesser for utviklingen av ”ett felles språk” for grunnleggende ferdigheter i fag. Dette har gitt meg utrolig spennende innspill til prosessene hjemme. Håper bare jeg finner grobunn for ideer jeg har med meg..

Og så har de GLOW – say no more! Det er en helhetlig portal for skoleutvikling fra den enkelte elev til skotske myndigheter – med regelverk, et mangfold av elektroniske læremidler, hjemmesider for klasser, blogger for elevene, LMS. Dette er en stor satsing fra de skotske myndigheter – jeg får egen tilgang om en uke eller to. Heldige meg - gleder meg!

Og innimellom dette formelle programmet blir vi så godt tatt vare på. Hele lørdagen var vi på guidet tur rundt til fascinerende minnesmerker de tar så godt vare på, besøk hjemme hos og pubbesøk hører også med. Nå er vi klar til avgang for en ny dag på tur sammen med våre nye venner.
... og enda har jeg en spennende uke fremfor meg…

Best wishes from Tove

TILBAKE TIL NYHETER