Nyheter
Reis og Ryk
Prosjekt
Deltakere
Kalender
Apriori AS


English
Brukernavn:
Passord:
Glemt passord?
11.05.2011
ELDREOMSORG I SKOTTLAND
Forfatter: Sri Henriksen

Enhetslederne for Myreheimen og Hjemmetjenesten i Øksnes kommune er i Skottland for å lære mer om organisering av tjenestene for eldre. Målet er ny kunnskap og inspirasjon til nytenkning og omstilling i forbindelse med innføring av Samhandlingsreformen.

Visiting Fort William in the Highlands of Scotland:

Vi er to ledere, Unni og Berit, fra Øksnes i Vesterålen som har fått den utrolige muligheten å se hvordan tjenestene for eldre er organisert i Skottland. Med ansvar for sykehjem og hjemmetjenester står vi ovenfor store utfordringer i fremtiden i forhold til økning av antall eldre og ny reform som tilsier at mer av behandlingen skal foregå nærmere der pasienten bor (jfr. Samhandlingsreformen). Målet er at kommunene skal forebygge mer og gi tidligere hjelp enn i dag. Med kortere liggetid på sykehus og dårlig kommuneøkonomi, planlegges opprettelse av akuttseng/ korttidsplasser, samt mer differensierte tilbud. Målet for reisen har vært å få inspirasjon til nytenkning og omstilling.

Turen går med fly fra Evenes via Oslo, Heathrow til Edinburgh. Pga ekstra høytidsdag i Skottland 2. mai får vi mulighet til en ekstra fridag i Edinburgh. En flott by som anbefales et besøk.

Neste dag gikk turen videre med tog gjennom naturskjønne omgivelser til en liten by ”Fort William” på vestkysten av Skottland. Fort William er sentrum i regionen Lochaber med 22.000 innbyggere, som i areal og befolkning er sammenlignbar med Vesterålen. Hovednæringen er turisme, men her er også litt fiske og landbruk. Befolkningen økes til ca 60.000 innbyggere i turistsesongen. Med mange risikopregede fritidsaktiviteter som klatring, padling, sykling og stor fart på veiene har de store utfordringer vedr traumebehandling.

Første dag møter vi overordnet leder for NHS Highland (National Health Servise) og noen av hennes underordnede ledere på sykehus og hjemmetjenesten i region Lochaber. Trivelige folk som gir oss en kort innføring om tjenestetilbudet. Her har de en annen struktur på organisering av tjenestene enn hjemme. Det sykepleiefaglige ivaretas kun av sykepleiere. Denne tjenesten samt legetjenesten og spesialisttjenestene på lokalsykehuset er organisert sammen under NHS. ADL-funksjonene slik som bistand til personlig hygiene, påkledning, tilsyn, samt døgntilbud for eldre ligger under annen administrasjonsenhet og under annet budsjett.

Det første som stod på vårt program var besøk hos de ulike tjenesteaktørene. Pga lange avstander og dårlig kommunikasjonsmuligheter ser vi fort at vi må leie bil. Unni takler venstrekjøringen godt med Berit som kartleser. Allerede første uka har vi besøkt flere forskjellige enheter med ulik størrelse og tjenestetilbud. En av basene, ca 30 min kjøring fra sentrum, hadde et sykehjem/dagsenter med 2 intermediærsenger disponert av legene og med nedslagsfelt for hele regionen. Dette var et prosjekt som de var svært stolte av og som fungerte godt. Det var utarbeidet klare kriterier for bruk av sengene og driftskostnadene var dekt av sykehuset.

Etter å ha vært i kontakt med både sykehusansatte, sykepleiere/leger i helsetjenesten, ledere for diverse botilbud, samt ledere i sosialtjenesten, ser vi er at det er et tett og nært samarbeid mellom de ulike tjenesteområdene. Alle ansvarlige ledere møter opp på det lokale sykehuset hver morgen for å få oversikt over pasienter/utfordringer. De har også tette samarbeidsmøter med forpliktende avtaler vedr lengde, opphold og innhold. Vi ser at vi har mye å lære vedr hurtig diagnostisering og planleggingsmøter fra dag 1.

Første uka har vært preget av lange dager i møte med mange entusiastiske mennesker med hjerte hos pasienten. De som oss, har store utfordringer vedr økonomi og må ha fokus på omstilling.

De første utfordringer vedr ”fagspråk” er nå lagt bak oss. I lynne er de lik oss nordlendinger. Det går fort i svingene med mange særegne ord og uttrykk. Godt at vi er to.
Har allerede fått mange interessante innspill som vi vil bearbeide når vi kommer hjem.

Innimellom har vi tid til å nyte våren/sommeren. De første dagene var det ca 20 grader. Vinterklærne måtte pakkes bort og sommerklær kjøpes. Det fortelles at det har vært den varmeste våren på lang tid. I helga har vi besøkte Loch Ness, men heller ikke vi så ”ormen”.

Neste ukes plan inneholder nye møter/utflukter til andre strøk i regionen. Spennende.

Varme hilsninger fra
Unni Sørdahl og Berit Didriksen

TILBAKE TIL NYHETER