Nyheter
Reis og Ryk
Prosjekt
Deltakere
Kalender
Apriori AS


English
Brukernavn:
Passord:
Glemt passord?


The Bluecoat


27.02.2012
KUNSTFORMIDLING I LIVERPOOL
Forfatter: Inger Lise Libakken, formidlingsleder, Kunstbanken Hedmark Kunstsenter

Inger Lise Libakken valgte seg Liverpool og The Bluecoat da hun gjennom Reis & Ryk skulle lære mer om hvordan Kunstbanken Hedmark Kunstsenter kan nå et større publikum innenfor det ikke-kommersielle kunstfeltet.

Under følger utdrag fra hennes reisebrev

I skrivende stund er det kun to arbeidsdager igjen av oppholdet mitt i Liverpool. Det har vært et meget innholdsrikt arbeidsopphold med lange dager og rett og slett ikke overskudd eller anledning til å utforske omgivelsene utover arbeidsplassen og de nærmeste gatene.

Dagene har bestått av arbeid fra 08.30 til tidligst 17.30, og deretter ”hjemmekontor” noen timer stort sett hver kveld. Siden alle jeg har jobbet sammen med jobber like mye, har det aldri vært et tema at vi skulle ”finne på noe” om kveldene – så ingen reell interessekonflikt på den fronten. Kanskje jeg klarer å kutte ned på arbeidstida de siste to dagene, slik at jeg rekker en tur innom ”The Beatles story”…?

Jeg ankom onsdag 8. februar i 12-tida, og allerede kl. 15 samme dag var jeg i gang med jobben på The Bluecoat – et kunstsenter som holder til i Liverpools eldste bygning, midt i sentrum. Programmet har vært proppfullt av praktisk arbeid og møter på løpende bånd. Jeg har i følge sjefen min her borte vært et teammedlem ”just like that” fra første stund, noe som betyr at jeg også har blitt vist stor tillit. Det er også supert å sitte igjen med en følelse av å ha bidratt!

Hovedmålet med reisen var å lære mer om hvordan man arbeider for å få et større og bredere publikum innenfor det ikke-kommersielle kunstfeltet, og hvordan man involverer publikum i aktivitetene man tilbyr. Noe av dette har kommet naturlig opp i samtaler i det daglige arbeidet – og jeg har fått bekreftet mange av mine egne tanker rundt disse temaene. Det som gjenstår nå, er å få plottet inn noen flere møter med deler av staben for å få svar på flere av de konkrete spørsmålene jeg hadde før jeg reiste.

Noen av møtene jeg har deltatt i har gitt god innsikt i de eksterne prosjektene The Bluecoat er involvert i, blant annet et tilbud til barn og ungdom i Norris Green, en av de fattigste og mest kriminelt belastede bydelene i Liverpool. Deltagere i disse møtene har vært ungdomsarbeidere, politifolk, en forelder, folk fra sosialkontoret og fra huseierforeningen blant annet. Andre møter har vært interne, for eksempel et prosjektteammøte med avklaring av ansvarsområder for en stor utstilling og festival til sommeren.

Jeg har deltatt fullt ut som ”member of staff” i gjennomføringen av ”Dreamweek”; tre dager med workshops fra for funksjonsfriske barn og unge fra Norris Green sammen med voksne utviklingshemmede. Dette involverte forarbeid og opprydding også – og vi var en temmelig matt, men fornøyd gjeng torsdag kveld. Oppsummeringen etterpå konkluderte med at vi hadde klart å holde alle de til sammen ca 60 deltagerne i alderen 6-65 både aktive, fornøyde og mette alle tre dagene OG at de hadde produsert flotte arbeider, som skal vises i en egen utstilling om to uker.

Til tross for at Reis & Ryk-boka har vært i flittig bruk må jeg innrømme at jeg føler meg en smule ”overloaded”! Det blir desto viktigere å sette av tid til å oppsummere på jobb når jeg kommer hjem. Jeg gleder meg til å få samlet og sortert inntrykkene, og se hva som kan overføres til arbeidet vårt med å videreutvikle Kunstbanken som et inkluderende og tilgjengelig sted for kunstopplevelser for et større og bredere publikum i Hamar og Hedmark.


TILBAKE TIL NYHETER