Nyheter
Reis og Ryk
Prosjekt
Deltakere
Kalender
Apriori AS


English
Brukernavn:
Passord:
Glemt passord?
2.01.2013
APRIORI FIKK EKSTRA EU-MIDLER
Forfatter: Ninette Sjåfjell

Apriori Utvikling AS fikk i desember 2012 en ekstra tildeling på 40.000 euro fra EU’s Leonardo da Vinci-program. Med denne tildelingen har bedriften i 2012 mottatt hele 180.000 euro fra EU. Pengene går uavkortet til Reis & Ryk-stipender.

«- Vi er svært glade over denne tildelingen», sier daglig leder i Apriori, Grethe Stave. «- Dette var en ekstraordinær bevilgning fra EU, og kom som overraskelse på oss da vi ikke hadde søkt særskilt om dette. Beløpet er også av en slik størrelse at det gir oss anledning til å kjøre et ekstra Reis & Ryk-prosjekt i 2013».

Apriori søker årlig om midler fra Leonardo da Vinci. Disse midlene går uavkortet til deltakere i Reis & Ryk-prosjekter der stipendene finansierer to ukers arbeidsopphold i en europeisk virksomhet.

TILBAKE TIL NYHETER