Nyheter
Reis og Ryk
Prosjekt
Deltakere
Kalender
Apriori AS


English
Brukernavn:
Passord:
Glemt passord?
19.02.2013
PRODUKSJON AV REINKJØTT PÅ REINEIERS VIS
Forfatter: Inger Anita Smuk

Inger Anita Smuk fra Krampenes sesongslakteri har vært på Reis & Ryk-opphold i Porjus, Sverige, for å lære om nedskjæring av rein for produksjon og salg av reinkjøtt.

Jeg ankom Porjus i Sverige lørdag 26.januar 2013, slik at jeg skulle rekke å være med på hele produksjonsprosessen til Utsi Ren, som startet påfølgende søndag.

Utsi Rein holder til i Porjus, et lite tettsted i Nord-Sverige med omlag 600 innbyggere. De fleste kjører forbi nesten uten å registrere stedet. Det man legger merke til er oppdemningen til Vattenfallet.

Jeg tok kontakt med Utsi Ren etter tips fra noen reineierkolleger i Drevsjø. Det etter at jeg fikk kjennskap til at de hadde en produksjon av reinprodukter som vi ønsker å satse på.

Jeg har representert Krampenes sesongslakteri, som er et mobilt reinslakteri på Krampenes, der vi har merke og skillegjerde for rein tilhørende Reinbeitedistrikt 6, Varjjatnjarga / Varangerhalvøya.

Vi er to søstre med familier som i 2003 startet opp med slakting av rein fra egen flokk, for salg og videre produksjon. Ideen var at vi "bare" skulle selge røkt reinkjøtt til lokalmarked. Uten helt å skjønne omfanget av dette arbeidet i starten, har vi vist at vi faktisk behersker arbeidet med å slakte rein industrielt ute i felt, samtidig som vi selger både lokalt og til nedskjæringsbedrifter. Hadde vi visst alt arbeidet som lå foran oss, er det nok ikke sikkert vi hadde satset på dette. Arbeidet har vært pionervirksomhet fra A til Å. Men det artigste har vært at jo flere utfordringer vi fikk, jo mer blod på tann fikk vi. Og nå er tiden inne for å jobbe videre med å få i havn videreforedling av produkter fra reinen. Siden vi hadde kompetanse på slakting av rein, var vi nå ute etter å få grundig kjennskap til nedskjæring, produksjon og salg fra anlegg som kan sammenlignes med den størrelse produksjon vi skal satse på. Samtidig ville vi bidra med vår kompetanse med hensyn til slakting av rein, for det var noe Utsi Ren ønsket å få mer kjennskap til.

Utsi Ren startet med nedskjæring av egne reinsdyr for salg i begynnelsen av 1990. Virksomheten ble drevet av fem Utsi-brødre som drev med rein i tillegg, som nå har leid ut sitt anlegg til to energiske nevøer som også driver med rein som hovednæring. De kjøper inn ferdigslaktet rein for nedskjæring og har produksjon av røkt reinkjøtt, skav på reineiers vis, suppe og buljongkjøtt og spekepølser. Disse guttene er mest kjent for spekepølsene og det røkte reinkjøttet.

Fra første dag i bedriften var jeg med i arbeidet og deltok aktivt gjennom hele perioden. Bedriften hadde produksjon hele den helgen jeg ankom. Når man får inn slakt for nedskjæring, må det jobbes selv om det var lørdag og søndag. I hektiske perioder leier de inn proffe nedskjærere, noe de hadde gjort til den første dagen jeg var der.

Den tiden jeg har vært der, har jeg vært med på detaljert nedskjæring, pakking, lagring, videreforedling og salg. Samtidig har jeg fått innsyn i deres arbeid med hensyn til HACCAP(*) og oppbygging og oppfølging av egen hjemmeside. De har og opprettet kontakt for meg til slakteriet de leverer egne reinsdyr for slakt. Jeg brukte en dag der for å få kjennskap til hvordan de tapper blod under reinslakting for produksjon av blodmat.

De siste dagene av oppholdet deltok jeg sammen med bedriften på årets «høydare», Jokkmokks vintermarked, med egen stand for salg av egne produkter. Det var meget tilfredsstillende å møte mennesker som virkelig satte pris på deres produkter og gladelig betalte for prima kvalitet.
De lokaliteter de hadde til disposisjon besto av hovedbygning på omlag 140 kvm, gamme for røyking av reinkjøtt og pølser samt frysekontainer for lagring av frysevarer.

Underveis i arbeidet har vi hatt mange fruktbare diskusjoner, og guttene var meget flinke til å stille spørsmål tilbake for å få meg til å reflektere over det apparatet vi holder på sette i gang. For det er ikke bare å produsere. Man skal faktisk også tjene penger på dette. Derfor må være bevisst på de valg man eventuelt skal gjøre.

Etter mitt opphold hos Utsi Ren så har guttene sagt seg villig til å bidra på veien videre.

(*) HACCP:
Alle bedrifter som er godkjent av Mattilsynet , som driver med matproduksjon skal ha en plan som viser bedriftens kjennskap til egen produksjon og god innsikt og forståelse for kritiske styringspunkter i egen verdikjede i forhold til hygiene. Det er en plan for å kvalitetssikre en produksjon som sikrer best mulig mattrygghet.

TILBAKE TIL NYHETER