Nyheter
Reis og Ryk
Prosjekt
Deltakere
Kalender
Apriori AS


English
Brukernavn:
Passord:
Glemt passord?


Moderne glass
Foto: Åse Klundelien


8.03.2014
ALT OM GLASSKUNST I ENGLAND
Forfatter: Åse Klundelien

Åse Klundelien har reist til Glassmuseet Ebeltoft, og på Broadfield House Glass Museum, Kingswinford, Birmingham, England. Målet er å lære hvordan driften av glassmuseer organiseres.

Med Leonardo da Vinci-stipend har jeg vært på Glassmuseet Ebeltoft, og på Broadfield House Glass Museum, Kingswinford, Birmingham, England.

Glassmuseet Ebeltoft er et uavhengig museum i den forstand at de har liten statlig og kommunal støtte, men de har til gjengjeld stor frihet og selvbestemmelse. De har en betydelig samling av verdenskunst innen moderne glass, og har ingen historisk samling. Museet er grunnlagt av glasskunstneren Finn Lyngaard, og hans ide var at dette skulle være glasskunstnernes eget museum.
Han skapte et internasjonalt nettverk av glasskunstnere, og de deponerte sine verker på museet. I dag er situasjonen annerledes. Den nye direktøren er kunsthistoriker, noe Finn Lyngaard nok ikke ville ha likt. - Museet finansierer driften i hovedsak ved hjelp av billettinntekter og provisjon av butikken. Jeg fikk en mengde praktiske tips, og fikk med meg skjemaer jeg kan bruke til museumsdriften på Nøstetangen. Det er avtalt at vårt museum kan låne utstillinger fra Ebeltoft, dersom vi klarer å finansiere frakt og forsikring. Det er også nyttig å ha blitt bedre kjent med sentrale personer i venneforeningen.
Broadfield House Glass Museum er et helt annerledes museum. De ser det som sin hovedoppgave å ta vare på den flotte samlingen. De har antakelig Storbritannias flotteste og mest omfattende glasssamling, i hovedsak historisk, og litt glass samtidskunst. I "The Black Country" har det vært gassproduksjon i 400 år. Museet må sees i sammenheng med the Red House Glass Cone, et historisk besøkssenter i gamle industrilokaler for glass, og Ruskin Glass Centre, som er et besøkssenter og et senter for kunsthåndverk - fortrinnsvis glass - og et arbeidstreningssenter for ungdom med tilpasningsproblemer. BHGM ligger litt for langt fra de to andre, og det er meningen at museet skal flytte til nabolaget til The Red Cone, men det står på penger. Planlegging av infrastruktur står noe tilbake å ønske. Museet får kommunal og regional støtte, og er underlagt en utrolig rigid politisk kontroll, som gjør at de har lite muligheter til å drive markedsføring. Dette museet er en vakker, men godt bevart hemmelighet! Hvis man skal besøke dette området, bør man velge å reise dit når de arrangerer Glassfestivalen, en stor begivenhet i en «bank holiday» helg, annethvert år.

Hilsen Åse Klundelien

TILBAKE TIL NYHETER