Nyheter
Reis og Ryk
Prosjekt
Deltakere
Kalender
Apriori AS


English
Brukernavn:
Passord:
Glemt passord?
29.03.2014
I FRILUFTSBARNEHAGE I SVERIGE

To barnehageledere i Sør-Odal kommune, Mette Nordvik og Kristin A. Frantzen reiste over til Sverige for å lære om pedagogikk og organisering av en friluftsbarnehage. Les deres betraktninger etter en uke i en "I Ur og Skur"-barnehage.

Reisebrev fra Mette Nordvik:

Mandag 24. gikk to spente reisende av på jernbanestasjonen i Kållered, der vi ble møtt av Anna, som avtalt. Hun tok oss med på rett buss til Stretereds förskola. Der ble vi møtt av flere inkludert Barbro(førskolesjefen).

Vi startet med et møte der vi fortalte litt om hva vi ønsket ut av dette oppholdet, og vi fastsatte tidspunkt for en del ting foruten deltakelse i arbeidet på hver vår avdeling. Vi har bestemt oss for å ha fokus på hvordan de tar med seg arbeidet ut, - og bruker naturen til å formidle kunnskap. Hvordan de legger opp sine aktiviteter, hvordan de kommuniserer de det gjør utad, og spesielt deres pedagogiske dokumentasjon.

Første dagen gikk med til omvisning, til å se oss om, og til å spørre ansatte - som svarte villig på det vi lurte på. Lyse trivelige lokaler, og rommene er innredet slik at det er lett å se hva det innbyr til. Det er orden, og det er forholdsvis spartansk innredet. Bilder og tekst, tall og ting, henger oppe i meningsfylte sammenhenger; du ser hva de jobber med.

Utover i uken deltar vi i arbeidet i avdelingene. Det første som slår meg er hvor selvhjulpne barna er, og de hjelper hverandre. Ungene behandles støttende og med anerkjennelse av ansatte, som samtidig viser at de forventer noe, - og som følges opp. De ansatte ser ut til å ha en ro over det de gjør, - ikke synlig stress eller mas her.

Ulike temaarbeider tas med ut i skogen. Her viser også ungene at de har lært mye om hvordan de skal behandle naturen, å bruke kroppen sin fysisk, og til å reflektere over roen, - det de ser og det de hører.
Det mest geniale er allikevel hvor enkelt de dokumenterer det de gjør og hvordan ungene utvikler seg gjennom bilder og beskrivelser, som enkelt legges inn via verktøyet, som er en Ipad.

Dette bruker de blant annet i et dokumentasjonssystem; Unikum - dokumentasjon på det enkelte barn, der foreldre kan logge seg inn.
I møte med førskolesjefen får jeg vite at de ikke har kommet gratis dit de er i dag når det gjelder dokumentasjon. Suksessfaktorene har vært å bruke tid på opplæring i verktøyet, og tett oppfølging.

Onsdag etter jobb tas vi med ut på en trivelig middag. Torsdag deltar vi på personalmøte, der vi også får fortelle litt om oss selv, snakke litt om forskjeller og likheter mellom våre barnehager, og vi overrekker 5 innrammede bilder (postkort) av streken til Kåre Tveter.

Det er moro, lærerikt, og slitsomt, - det er godt å komme i seng når kvelden kommer.

Fredag ettermiddag er vi invitert på AW. Neste tirsdag skal vi delta på nettverksmøte for flere i Ur och Skur i regionen. Vi skal også på besøk i en barnehage til i området, som arbeider med «I Ur och Skur».

Mvh Mette


Reisebrev fra Kristin A. Frantzen

Hei!

Det er fredag kveld, og hodet jobber på høygir etter en spennende og innholdsrik uke ved Stretereds förskola i Kollared utenfor Gøteborg. Det har så langt vært fem dager fulle med inspirasjon, idéer, utveksling av erfaringer innenfor pedagogisk arbeid, noen «aha» opplevelser, større kunnskaper innenfor pedagogisk dokumentasjon og mange erfaringer rikere i forhold til å flytte pedagogisk arbeid i barnehagen ut i uteområdet.

Mandag 23. mars hoppet vi på pendlertoget til Kollared, spente på hvor vi var på vei og hva som kom til å møte oss. Hva ville vi erfare? Hvilke forskjeller og likheter ville vi se? Hvor mye ute er man i en Ur och Skur avdeling? Hvordan jobber de? Hvordan dokumenterer de? Den svenske rammeplanen er mer Reggio Emilia inspirert, er den ikke det da? Spørsmålene var mange da vi gikk av toget og tittet oss rundt for å finne Anna som skulle møte oss og vise oss veien. Ett sekund, to sekunder.. «Nårje?» hører vi – og der sto hun. Det var god tone raskt, og skuldrene kunne senkes to hakk.

Da vi kom frem til barnehagen fikk vi ett raskt overblikk og en rask presentasjon før vi fikk en samtale med Barbro som er styrer, Anna som er en av pedagogene på 0-3 års avdelingen, «Skogsmyran» og Lisa som er en av pedagogene på 3-6 års avdelingen, «Nyckelpigan». Vi fikk presentert oss selv, fortalt litt om hvor vi kom fra og vårt mål med oppholdet. Samtidig fikk vi en rask innføring i det Svenske barnehagesystemet, hvordan utdanning personalet har, barn og avdelingene og litt om hvordan de ble en Ur och Skur barnehage. En hyggelig «fika», og vi følte oss godt mottatt. Etter en rask presentasjonsrunde ble vi fordelt på hver vår avdeling, og den siste uken har jeg jobbet og erfart på «Skogsmyran».

Pedagogisk arbeid i uterommet var en av de tingene jeg ønsket å lære å erfare mer om, og Anna har svart villig på alle spørsmål, latt meg få delta og erfare selv – barna tok meg raskt med som en av sine, og jeg har fått prøve å erfare alt jeg har lurt på – med veiledning fra Anna. Spennende! Spørsmål som «hva gjør dere med formingsaktiviteter», «hva med samling», har blitt tatt i mot, og jeg har blitt kastet ut i det og løst spørsmålene jeg har hatt i uterommet. For en nyutdannet førskolelærer, nyansatt i en bedrift med førti år med tradisjoner bak seg kan det være utfordrende å finne sin vei, sin utforming av uken og dagene og sin måte man ønske å gjøre ting på. Denne uken har gitt meg påfyll jeg trengte for å vite mer om hvem jeg er og hva jeg ønsker i mitt arbeid.
Pedagogisk dokumentasjon er en annen utfordring i hverdagen som vi ønsket å finne ut hvordan de løste. Kort fortalt; i fem dager har jeg hatt en Ipad under armen og dokumentert med ett stort glis. Det er enkelt, oversiktlig, brukervennlig og veldig tidsbesparende! Ingen tvil om at jeg ønsker meg min egen «padde» når jeg kommer hjem! De bruker i tillegg et web program, «Unikum», hvor avdelingen har egen blogg hvor foreldrene kan følge med – og foreldrene kan og logge seg inn på sitt barn hvor han/hun blir dokumentert. Jeg har fått større forståelse for pedagogisk dokumentasjon, hva vi dokumenterer og hvordan.

Avdelingen bærer og preg av at den er gjennomtenkt og «brukervennlig». Man «leser» rommet og hva det skal brukes til når man kommer inn, og det er enkelt utformet – men bidrar til fin og konstruktiv lek blant barna. Det er ryddig og oversiktlig, og tilpasset barnegruppen i barna sin høyde.
På onsdag ble vi bedt med ut på middag på «Kråkan», det var hyggelig og mange erfaringer ble utvekslet! På torsdag fikk vi bli med på apt (personalmøte), her fikk vi litt kursing innenfor bruk av dukketeater i barnehagen og i hverdagssituasjoner, og vi fikk fortelle personalet om oss selv og hvorfor vi var der. Vi hadde med oss en gave, fem strek-tegninger rammet inn av vår lokale Kåre Tveter – disse ble godt mottatt! I dag har vi vært på after work med trivelige damer, champagne på en fredag i solfylte Gøteborg var en flott avslutning på uken!

En kort oppsummering av en innholdsrik uke – neste uke er vi blant annet så heldige at vi skal få være med på møte med flere Ur och Skur barnehager hvor de utveksler erfaringer og idéer. Vi skal også få besøke en annen «I Ur och Skur» førskole – jeg gleder meg!

Hilsen Kristin

TILBAKE TIL NYHETER