Nyheter
Reis og Ryk
Prosjekt
Deltakere
Kalender
Apriori AS


English
Brukernavn:
Passord:
Glemt passord?
25.03.2014
PÅ GÅRDSYSTERI I JÄMTLAND

Siv Beate Eggen driver Eggensetra i Snåsa der hun driver salg av produkter og servering med utgangspunkt i det som blir produsert på setra. Som en videre utvikling ønsker hun å satse på osteproduksjon, og med Leonardo-stipend "i lomma" dro hun til Sverige for å lære på et tradisjonelt gårdsysteri.

Jeg har valgt å dra Jämtland for å lære ystehandverket. Har tidligere vært på studieturer i områder og sett at her er et aktivt og godt fagmiljø for ulike typer mathandverk - med blant annet gårdsysterier. Gjennom seterdrift i flere år har interessen for reiseliv og bruk av melk som råvare for serveringsprodukter og salgsprodukter økt - og å mestre trygg ysting er nå et sterkt ønske og mål. Vi bygger nå et større fjøs på seteren med plass til flere kyr og et seterysteri. Jeg har så lite praktisk erfaring med ysting og bruk av ysteutstyr at det er vanskelig å planlegge innredning og nødvendige investeringer i ysterom. Har deltatt på flere kurs og har derfor ganske god teoretisk bakgrunn, men har kjent stort behov for å bli kjent med praktisk ysting og de daglige rutinene. Et handverk kan ikke læres gjennom kun teori. Heldigvis så fikk jeg anledning til å komme meg videre i læringsprosessen ved hjelp av Reis & Ryk!

16. mars dro jeg fra Snåsa. Bare noen dager tidligere fikk jeg tilfeldigvis anledning til å delta på nok et teorikurs - i tre dager- fullpakket med teori formidlet av en av Frankrikes lærere i faget. Ph, bakterier, temperaturer, fett, proteiner, tid, mineraler m.m. er variabler som avgjør hvilken ost du får - og en ser at dette er en vitenskap med levende materialer med uendelige muligheter. Med friske teorikunnskaper ble det topp timing og møte opp på Oviken Ost den 17. mars. Her møter jeg Kristina og Robert Åkerstrøm. Jeg blir videre presentert for tre unge ansatte som skal bli mine nærmeste medarbeidere her - Claire, Peter og Christoffer. Claire er en nyutdannet fransk meieriingeniør og har det daglige ansvaret i ysteriet. Det er henne jeg skal følge. En av grunnene til at jeg valgte å dra til Jämtland var at her var språket greit å forstå, for bl.a. fransk forstår jeg ingenting av. Heldigvis så snakker Claire engelsk, og alle samtaler i personalet er på engelsk. Etter ei uke her så tenker jeg også på engelsk.

Jeg har fått deltatt på alt praktisk arbeid i den daglige drifta. Flere typer fastoster og blåmuggoster har blitt ystet og jeg har fått koblet teori og praksis slik at jeg forstår og husker på en bedre måte. For å mestre ystehandverket er det bra å delta selv og jobbe praktisk og det har jeg fått gjort. Selv om dette er et forholdsvis stort gårdsysteri, så er det lite mekanisert. Mye praktisk arbeid og vasking. Veldig mye vasking, og her kan jeg endelig gjøre noe nytte for meg som takk for alt jeg får lære ellers. Rutiner og arbeid er veldig overførbart til min egen virksomhet i seteren. Ser at jeg kan unngå for store og krevende investeringer og kombinere nye kunnskaper med gamle tradisjoner. Muligheter for flere typer oster er det også. Har i flere år drevet med div. forsøk og prøveproduksjoner, men nå tror jeg at veien videre med flere produkter blir lettete, tryggere og kortere.

Jeg gleder meg!


TILBAKE TIL NYHETER