Nyheter
Reis og Ryk
Prosjekt
Deltakere
Kalender
Apriori AS


English
Brukernavn:
Passord:
Glemt passord?
11.04.2014
FREMTIDSFORSKNING I KØBENHAVN

Tom Willleng Strøm fra Gamlebyen Skansen har vært på to ukers hospitering hos Institutt for Fremtidsforskning i København. Her jobbet han med utviklingsprosjektet Future-Workshop.

Hei

Jeg begynte å jobbe hos Instituttet for Fremtidsforskning/ IFF fredag 28. mars og arbeidet her i ti dager t.o.m. torsdag 10. april. Jeg ble tatt godt i mot av min kontaktperson; direktør Finn Ramstad og adm. direktør Claus Kjeldsen og resten av medarbeiderne. IFF holder til i 1 etasje i et lyst, åpent kontorlandskap i Landgreven 3, rett bak det kongelige slott og like ved Nyhavn, i sentrum av København. Jeg fikk sitte sammen med tre av IFFs unge, dyktige stipendiater, som bla. skrev artikler til og jobbet med instituttets eget magasin «Scenario» og hadde en uformell og inspirerende kommunikasjon med disse under hele oppholdet.

Instituttets formål er å drive fremtidsforskning og tilknyttet informasjons- og dokumentasjonsvirksomhet som er av særlig betydning for det danske samfunns forretningsmessige utvikling. IFF misjon er at styrke beslutningsgrunnlaget i virksomheter og organisasjoner ved at skape bevissthet om fremtiden og synliggjøre dens betydning i tiden vi lever i.
Instituttet for Fremtidsforskning (IFF) er en privat non-profitt virksomhet. IFF er organisert som en forening med en lang rekke medlemsvirksomheter og er hverken tilknyttet universitetet eller får offentlig tilskudd. De overordnede rammer for IFF blir fastsatt av styret, hvor både akademia og næringslivet er godt representert.
Instituttet hjelper private og offentlige virksomheter og organisasjoner med at initiere forandring og at skape den ønskelige fremtid. Instituttet bidrar med vitenskapsbasert inspirasjon og analyserer de tendenser og trends, der er med til at forme fremtiden nasjonalt og internasjonalt. IFF gir råd om fremtiden ved hjelp av analyser, seminarer, foredrag, kurs, rapporter og magasiner. Instituttet har kunder på det nordiske, men også det globale marked. Jeg holdt selv en liten forelesning for de ansatte om de store næringsmuligheter og vekstpotensialer i nordområdene og om de sju globale vekstnæringer hvor Tromsø og Nord-Norge har komparative fortrinn.
På IFF jobbet jeg i hovedsak med mitt eget utviklingsprosjekt «FremtidsTanken Nord/ FN69» som er utvikling av et nytt nasjonalt Fremtidssenter i Tromsø, samt vurdere mulighetene for etablering av en regional fremtidsklubb; en Tromsø Future Club, lignende de som finnes i Oslo og Stavanger allerede gjennom IFF. Jeg vil følge opp disse planene med formål etablering av Tromsø Future Club, i løpet av høsten 2014. Jeg vil også vurdere mulighetene for tilsvarende i Bodø, en Bodø Future Club, når etableringen i Tromsø er gjort.

For øvrig bidro jeg i IFFs pågående arbeid med hvordan instituttet kan bidra med fremtidskompetanse i forkant av den kommende norske kommunereformen. IFF ønsker å tilby norske kommuner en «Future-Workshop» hvor kommunene som står foran en kommunesammenslåing kan tilføres fremtidskompetanse og bli best mulig forberedt på det som vil møte dem i forhandlingene og i tiden fremover. Her forsøkte jeg å bidra etter beste evne med min politiske kompetanse og erfaring, som politisk aktiv og folkevalgt kommunestyremedlem. Særlig var jeg interessert i å gjøre Nord-Norge til den regionen som IFF først henvender seg til. Nord-Norge har historisk vært den norske region som sist fikk det nye og denne gangen ønsker jeg å bidra til Nord-Norge ikke blir sist, men først med det nye og at Nord-Norge som region også kan være med å legge premisser for den nasjonale kommunereformen.

Jeg vil takke IFF for at jeg fikk komme å bli bedre kjent med organisasjonen og medarbeiderne og få jobbe sammen med disse i to uker; gjennom Reis og Ryk-programmet.

Sosialt fikk jeg i løpet av disse to ukene også muligheten til å gjøre meg ennå mer kjent i Københavns-området, både til fots og på sykkel. Siden København er en så stor og spennende by og hovedstad med en så rik og mangfoldig historie; fikk jeg mye inspirasjon og gode ideer som jeg har tatt med meg hjem og som vil være til nytte i mitt arbeidet. Både i arbeidet med utvikling og etablering av Gamlebyen Skansen, som absolutt trenger fremtidskompetanse og et historisk perspektiv -og FremtidsTanken gjennom Tromsø Future Club.

Dersom mer informasjon om mitt opphold på IFF ønskes, bidrar jeg mer enn gjerne.


Vennlig hilsen
Tom Willeng Strøm

TILBAKE TIL NYHETER