Nyheter
Reis og Ryk
Prosjekt
Deltakere
Kalender
Apriori AS


English
Brukernavn:
Passord:
Glemt passord?


Vi var ventet!


1.02.2015
SØMLØS OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Skole- og barnehageledere i Kvæfjord kommune, under ledelse av kultur- og oppvekstsjef Lars Tversetht, satte kursen mot Esbo kommune i Finland for å lære om hvordan implementere en sømløs overgang mellom barnehage og skole.

Helsingfors, søndag 1.2.2015

Reisebrev fra Helsingfors.

Kvæfjord kommune er i gang med å utvikle felles opplegg skolene i mellom, barnehagene i mellom, samt mellom barnehager og skoler. På området lese- og skriveopplæring har vi fra høsten 2014 innført en lokal læreplan som omhandler leseforberedende opplæring i barnehagen og begynneropplæringen i skolen, med andre ord en felles læreplan.

I denne implementeringsfasen har vi vært på jakt etter gode ideer og metoder. Vi mente da å vite at Finland var kommet langt på dette området, ikke minst etter et dagsbesøk i Mattbergets daghem og förskola i Esbo kommune utenfor Helsingfors høsten 2013. Her deltok to av oss sammen med personalet fra en av våre barnehager.

I tillegg til dette kan Finland over år vise til svært gode skoleresultater i internasjonale tester.
På dette Reis & Ryk-prosjektet deltar kultur- og oppvekstsjef Lars Tverseth, styrer i Husby barnehage Ann-Lissbeth Vinje, styrer i Borkenes barnehage Linda Knutsen og rektor ved Borkenes skole Bodil Røkenes.

Full av forventning om hva de neste to ukene ville bringe, reiste vi til Helsingfors søndag 25. januar. Dagen etter møtte vi opp på Mattlidens skolsenter, der barnehage, førskole, grunnskole og videregående skole ligger innenfor et meget begrenset geografisk område, dels i sammenhengende bygg. Her ble vi møtt av föreståndare Lucia Bigos ved Mattbergets daghem ock förskola og rektor Laila Anderson ved Mattlidens skola.

Disse hadde lagt opp et tett og omfattende program for oss. Vi har fått orientering om den svenskspråklige barnehage- og skolevirksomheten i Esbo og Helsingforsområdet, og vi har etterpå deltatt i det daglige livet i barnehage, førskole og grunnskole. I løpet av uka har vi også hatt møte med Barbro Högström, direktør ved Svenska Bildningstjänste, som er den overordnede driftsansvarlige for barnehage og skoledriften i Esbo kommune. I tillegg har vi hatt møte med läsambassadör Katarina von Numers.

Etter en travel uke sitter vi igjen med masse inntrykk og observasjoner, stoff vi enda ikke har rukket å fordøye og analysere helt. Det som imidlertid står klart for oss er at vi har møtt en svært godt organisert og veldrevet virksomhet på området barnehage og grunnskole. Orden og struktur er fremtredende, og dette viser seg i måten de møter barn og elever på, i tilrettelegging av opplæringen og i valg av læremidler. Allerede nå ser vi at vi kan dra nytte av det finske opplæringssystemet i det videre utviklingsarbeidet på hjemmebane.

Kommende uke skal vi besøke nye barnehager, førskoler og skoler i Esbo kommune. Vi er spent på å se om inntrykket holder seg. I tillegg til dette skal vi delta på en etterutdanningssekvens, og vi skal besøke en lærerutdanningsinstitusjon. På to av disse dagene deltar ledere fra tre andre driftsenheter i Kvæfjord kommune, dette med sikte på å lette implementeringsarbeidet når vi kommer hjem.

Vi ser tilbake på travle og trivelige dager, der vi i tillegg til all faglig aktivitet også har rukket å besøke en del av byens severdigheter. Dette startet med en guidet rundtur, og på lørdag var vi nesten hele dagen i direktør Barbros hjemby Borgå. Byen har en spennende atmosfære, med sin gamle trehusbebyggelse og sine kulturminner, deriblant museet etter Finlands nasjonalskald Johan Ludvig Runeberg.

TILBAKE TIL NYHETER