Nyheter
Reis og Ryk
Prosjekt
Deltakere
Kalender
Apriori AS


English
Brukernavn:
Passord:
Glemt passord?


Foto: Kari Heggelund


25.02.2015
SULTNE PÅ Å LYKKES I FINLAND
Forfatter: Kari Heggelund

Kari Heggelund, markedsfører ved Klubben Norge, dro til datterselskapet Klubben Finland for å lære og få tilgang til nye områder å utvikle bedriften på.

Reisebrev fra Uimavalvonta i Finland:

En arbeidsuke er allerede over. Inntrykkene er mange, og det har vært en interessant og nyttig uke. Det er flere perspektiv ved å være hos et annet firma i en periode. Det er de sosiale kodene som skal knekkes, og fagkompetanse som skal deles, og fremtidige muligheter skal utforskes.

Jeg har kjent Aki og Jari i Sport Klubben Finland i flere år, men jeg har ikke hatt mulighet til å møte de på deres hjemmebane før nå. Det å ha mulighet til å være en del av deres arbeidshverdag har vært både nyttig og ikke minst lærerikt.

Swimshop konseptet som vi har både i Klubben Norge og Finland er ganske likt. En avdeling av Klubben i Finland har også et helt annet konsept som retter seg mot utleie av livreddere og kafé-personell til svømmehaller. Dette er et konsept som krever en helt annen måte å jobbe på, enn våre konsepter i Norge. Samtidig så gir det et innpass inn i svømmehallenes butikker, og de har et stort potensiale i forhold til å utvikle salgskanalene i svømmehallene på sikt. Dette potensialet er de bevisst. Det krever en del kapasitet i forhold til oppfølging av de ansatte, og det har vært interessant å lære mer om strategiene de har rundt dette, både i forhold til rekruttering, arbeidsgiveransvar og sikkerhet.

Under oppholdet mitt har jeg fått besøkt to svømmehaller. Ett hvor de hadde kafe og butikk, og ett hvor de hadde ansvaret for livreddere. Det var spesielt interessant å være med i bassenget hvor de hadde kafé og butikk, for da fikk jeg et bedre innblikk i hvordan de konkret tenker videre utvikling i et bestemt tilfelle. Det gir en nyttig forståelse av måten det jobbes på. Og det var først da jeg forstod at gjennom kafé løsningen de leier ut, at de også har ansvaret for utvalget av mat i kafeen, som menyer, energidrikker mm..

Det har også vært lærerikt å se hvordan de bruker utleie av vannleker fra Wibit til å gjøre bassengene mer attraktive å besøke, hvor de får inntekt fra utleien av produktene, men også økt inntjening pga økt omsetning i butikk og kafé. Dessuten får de vist frem wibit produktene, med mål om å øke salget på disse også."Kremmere" tror jeg det kalles.

Det jobbes mye, og jeg har inntrykk av at det ofte er lange dager. Teamet er bra, og jeg har blitt tatt godt imot, og det er skikkelig god stemning mellom de som jobber her. De virker sultne på å lykkes, og det har værtvirkelig lærerikt å få være en del av laget deres denne uken.

TILBAKE TIL NYHETER