Nyheter
Reis og Ryk
Prosjekt
Deltakere
Kalender
Apriori AS


English
Brukernavn:
Passord:
Glemt passord?


Foto: Kristian Botten Pedersen


22.04.2015
NESTEN HELT LIKT FLISA - MEN LITT STØRRE FORHOLD
Forfatter: Kristian Botten Pedersen

Kristian Botten Pedersen jobber på Klubben på Flisa i Hedmark og skriver i dette reisebrevet om sitt opphold hos Sport-Thieme i Grasleben, Tyskland, hvor han lærer om samfunnsansvar, anbudsregler og eksport.

Etter et par måneders betenkningstid fant jeg ut at i stedet for å fokusere på hvor jeg ville reise, burde jeg fokusere på hva og av hvem jeg ville lære.

Eksotiske reisemål ble derfor ofret for to uker i «Ordnung muss sein»-riket Tyskland. Da min arbeidsgiver også delvis er eid av et tysk firma, som ikke bare driver med det samme som oss, men er nord Europas største innen bransjen, falt valget naturlig på nettopp Sport-Thieme.

Det vilt utrolige er også at Grasleben hvor Sport-Thieme holder til, også er farlig likt Flisa hvor vi holder til, i både størrelse, turistattraksjoner og natteliv – jeg trengte derfor ikke kaste bort tid på å forberede mine fritidssysler på forhånd.

Det var lagt opp til at jeg skulle møte forskjellige avdelinger og lære om hvem som gjorde hva og hvordan. Da Sport-Thieme er 10 ganger større en Klubben, hadde jeg en enkel teori om at hver ansatt på Klubben gjorde jobb for 10 ansatt her i Tyskland. Det viste seg og være noenlunde korrekt!

Jeg møtte derfor spesialister innen mange fag, og kunne enkelt sette meg inn i deres situasjon fordi jeg også gjorde deres arbeidsoppgaver i min hverdag, bare i langt mindre målestokk.

Mandag snakket jeg med ansvarlig for samfunnsansvaret, og utdelte meninger og tanker om forskjeller og likheter, hva som ble fokusert på i Tyskland og i Norge. En forskjell var for eksempel at vi i Norge har kommet vesentlig lenger når det handler om å vise samfunnsansvar internasjonalt, for eksempel ved å fokusere på arbeidsforholdene hos våre leverandører.

I Tyskland var det mer fokus på samfunnsansvar overfor egne ansatte og sine lokalområder. På ettermiddagen fikk jeg en grundig gjennomgang i hvordan eksportavdelingen forholdt seg til de forskjellige lands lover og regler.

Siden mitt hovedansvar på Klubben er anbudsjobbing, gikk store deler av tirsdag og onsdag til å lære om hvordan Sport-Thieme jobbet med dette. Disse dagene fikk jeg virkelig satt min skoletysk på prøve, og jeg ble positivt overrasket over hvor mye jeg forstod.

Logistikkavdelingene og arbeid med produktene var neste kapitlene i programmet, og jeg følte meg ferdig uteksaminert etter en times avsluttende samtaler med sjef for eksportavdelingen på fredag formiddag.

Jeg har lært utrolig mye, og selv om det er stor forskjell på en bedrift på 300 og 35 ansatte er det mye jeg kan ta med meg tilbake til Norge. Spesielt med tanke på planlegging/organisering og evalueringer i ettertid. Det er lite som blir overlatt til tilfeldighetene!

Nå snur jeg nesa mot Berlin hvor jeg skal jobbe for et langt mindre firma i uke nr 2 av mitt tyske opphold.

Bis Bald!

TILBAKE TIL NYHETER