Nyheter
Reis og Ryk
Prosjekt
Deltakere
Kalender
Apriori AS


English
Brukernavn:
Passord:
Glemt passord?


Ragnhild Enoksen


17.05.2015
TIL WALES FOR Å HENTE INSPIRASJON OG IDEER

Ragnhild Enoksen, prosjektleder for Gammene Navuona Siida SA, har hospitert hos Elan Valley Visitor Centre i Wales. Der har hun hentet ideer og inspirasjon for videreutvikling av Gammene Navuona Siida SA, som er et besøkssenter med turistinformasjon.

Elan Valley og Sørstraumen er begge utkanter i sine land. Men utkant i Wales og utkant i Nord-Norge er to vidt forskjellige ting.

Da jeg fikk tilbud om å overta plassen for en som hadde trukket seg Reis og Ryk, nølte jeg ikke med å takke ja. Fordi jeg jobber med et stedsutviklingsprosjekt i Sørstraumen som skal bidra til trivsel for stedets innbyggere så vel som for turister og andre tilreisende, måtte jeg finne noe som kunne ligne. Fordi jeg også er opptatt av naturvern, startet jeg søket etter et høvelig reisemål med å google etter «sustainable tourism». Etter ei stund satt jeg igjen med tre valgmuligheter, en i Irland, en i Italia og en Wales. Valget falt på Elan Valley Visitors Centre fordi jeg fikk en ide bare av å lese nettsiden deres.

I går fullførte jeg den første uka ved senteret med å ta en sykkeltur rundt på eiendommen til Dwr Cymru Welsh Water. Eiendommen omfatter seks damanlegg over et område på 140 – 150 kvadratkilometer. Da demningene sto ferdig, ble tre herskapshus, ei kirke, en skole, hjemmene til omkring 100 mennesker, pluss, åker, eng og skog neddemmet. Akkurat det høres ikke særlig miljøvennlig ut. Likevel legger eierne stor vekt på naturmangfold og naturopplevelser, samspill med lokalsamfunnet og samfunnsansvar.

Dwr Cymru Welsh Water er et tospråklig navn på et ikke-kommersielt selskap som driver med vann og kloakk over hele Wales og deler av England. I 1893 startet byggingen av de seks demningene i Elan Valley for å gi byen Birmingham sikker vannforsyning. Den voldsomme økningen i folketallet i industribyen midt i England førte til vannmangel med utbrudd og spredning av smittsomme sykdommer som tyfus, kolera og tuberkulose. Noe drastisk måtte gjøres. Da ble det bestemt Elan River skulle være byens vannkilde fordi elva renner gjennom en trang dal der det var lett å samle vannet bak demninger. I 1904 var vannverket klart til drift.

Tre vannledninger fører i dag vannet fram til Birmingham over en avstand på 140 kilometer. Både jordbruket og innbyggerne rundt vannanlegget er pålagt strenge krav. De får ikke bruke gjødsel eller kjemikalier som kan forurense vannet.
Ikke den minste antydning til kloakk kan slippes ut i elver og bekker. Men det er besøkssenteret nede i dalen jeg er kommet for å lære noe av.

Dwr Cymru Welsh Water eier og driver Elan Valley Visitors Centre. Jeg har ennå ikke fått med meg når senteret ble etablert, men det startet i det som var verkstedbygget under byggingen av damanlegget for 125 år siden. Verkstedet er murt i blokker av naturstein. Inne i verkstedhallen er ennå rester etter vinsj og heiser som ble drevet med damp. Hallen er nylig pusset opp og skal gi plass til en ny utstilling. I tillegg inneholder det som var verksted møterom og kontorer.
Før var senteret åpent bare om sommeren. Nå holder det åpent fra kl. 10:00 til 17:00 364 dager i året. Det er stengt kun på første juledag.

Det gamle verkstedet har fått et tilbygg med kafe, toaletter, butikk, informasjonssenter. Fortsatt er ikke senteret større enn at det må utvides på nytt.

Det tok to timer å kjøre fra Cardiff, hovedstaden i Wales, til Rhayader, et tettsted med 2.000 innbyggere. Her bor jeg på et Bed and breakfast-pensjonat, og herfra til Elan Valley Visitor Centre er et fire kilometer. Mandag 11. mai var min første dag på senteret. Sjefen sjøl, Edmund Parsons, brukte hele dagen på å ta meg med på rundtur til alle de seks demningene, med mange stopp og grundige forklaringer underveis. Omvisningen fortsatte da vi kom tilbake på Visitors Centre, der jeg etter hvert kjøpte mat på kafeen, bøker og suvenirer på butikken, samlet brosjyrer og snakket med flere av de 20 som jobber på senteret, noen på full tid, andre på deltid. Jeg gikk rundt og så meg omkring, fotograferte. Før jeg tok kveld, satt jeg sammen med Ed opp min egen plan for uka.

Tirsdag gikk jeg i gang med å gjennomføre spørreundersøkelse etter et skjema som er satt opp av et markedsføringsbyrå.

Hver onsdag holdes stabsmøte. Denne gang hadde Ed satt av tid for at jeg skulle presentere meg for de som var til stede. Med god hjelp av Power Point fikk jeg vist dem hvor jeg kommer fra og hva jeg jobber med.
I løpet av tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fikk jeg gjennomført intervjuundersøkelsen, men jeg lot ti spørreskjemaer bli igjen til lørdag.

Torsdag ble jeg sendt til museet i Rhayader, for å se hvordan det drives. Fredag kveld gikk jeg tilbake til museet, til fortellerstund med matservering.

Lørdag var også en arbeidsdag for meg, for jeg vil gjerne se forskjellen mellom de som kommer på vanlige arbeidsdager og de som kommer i helgene. Været var flott så jeg brukte siste del av dagen til å sykle til de mest spennende plassene jeg hadde sett på rundturen med Ed fem dager tidligere.

I dag er det søndag og 17. mai. I morgen starter gjennomgang av alle svarene jeg har fått inn. Da skal jeg også jobbe videre med rapporten fra oppholde mitt. Den skal fortelle hva jeg har gjort og sett, hva jeg har lært, og hva slags erfaringer og ideer vi kan overføre fra Elan Valley og Rhayader til Sørstraumen og Kvænangen, selv om det er forskjell på en utkant i Wales og et lite sted i Nord-Norge.

Hilsen Ragnhild

TILBAKE TIL NYHETER