Nyheter
Reis og Ryk
Prosjekt
Deltakere
Kalender
Apriori AS


English
Brukernavn:
Passord:
Glemt passord?
24.05.2015
LÆRER OM BOSETNING AV FLYKTNINGER I BORÅS
Forfatter: Anita Wahl Nilsen

Anita Wahl Nilsen fra Vadsø kommune har hospitert i Borås kommune i Sverige, der hun har sett nærmere på deres arbeid med bosatte flyktninger. Så langt har oppholdet vært svært lærerikt, og hun gleder seg til nok en innholdsrik uke!

I Sverige er organiseringen rundt bosetting av flyktninger ganske forskjellig fra i Norge, men mye av arbeidet til kommunene er likevel likt. Den største forskjellen er at staten – Arbeidsformidlingen - er ansvarlig for økonomien og tiltakene (bl.a. svenskopplæring og arbeidsrettede tiltak) for alle bosatte flyktninger de to første årene. Hvis de ikke greier å være selvforsørgende etter to år vil de være avhengige av sosialhjelp. Dette kan sammenlignes med det norske Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere, men i Norge har kommunene alt ansvaret.

Den første uka har jeg vært i en avdeling de kaller BREC – Boråsregionens Etableringssenter. Der er de 15 ansatte, inkludert leder, som jobber for seks forskjellige kommuner i og rundt Borås. Deres hovedoppgaver er å hjelpe flyktningene å bli bosatt, være bindeleddet mellom Sosialtjenesten og Arbeidsformidlingen, og hjelpe til med mange praktiske forhold. Det kan være alt fra å få de registrert i det svenske folkeregisteret, hjelpe de å fylle ut riktige skjema til Sosialtjenesten og Arbeidsformidlingen, forberede bosetting av overføringsflyktninger (inkludert finne bolig og møblering av denne) og mye mer. Som i Norge er mange nødt til å søke om sosialhjelp de første månedene før ytelsen de egentlig skal ha de to første årene kommer i gang.

I BREC ligger også ansvaret for 60 timer samsfunnsfagopplæring. Denne delen har et helt annet fokus enn hva vi har tradisjon på i Vadsø og det brukes mye ressurser på dette. Her tror jeg vi i Vadsø kommune har noe å lære.

Både Borås og nabokommunene sliter med å finne boliger til flyktningene. I Norge bestemmer kommunen om de vil si ja eller nei til å bosette, mens i Sveige har mennesker med lovlig opphold rett til å bosette seg i hvilken som helst kommune hvis de skaffer seg bolig selv. Det positive er at mange skaffer seg bolig på egen hånd. Det negative er at det ofte bor sju-åtte personer i en toroms uten at verken utleier eller andre har kjennskap til eller oversikt over dette.

En annen interessant ting jeg har lært er å ”fika” – ta en kaffepause med noe å spise til. Dette står sentralt i kulturen her i Borås og det virker som om alle – både ledere og andre – tar seg tid til litt ”fika”.

Siden Borås ligger kun en times busstur fra Göteborg, har lørdagen blitt tilbragt der.

Nå står en uke i Integreringsavdelingen i Borås kommune foran meg. Da skal jeg være med på møter med forskjellige skoler, noen som jobber med kriminelle, fadderprosjektarbeid og møter med frivillige organisasjoner. Nok en spennende uke altså!

TILBAKE TIL NYHETER