Nyheter
Reis og Ryk
Prosjekt
Deltakere
Kalender
Apriori AS


English
Brukernavn:
Passord:
Glemt passord?
25.05.2015
FOKUS PÅ DEMENSSYKDOM I KØBENHAVN

Helse og omsorgsavdelinga i Kvæfjord kommune ved helsefaglig rådgiver Marit Blekastad, demenskoordinator Irene Hagen og enhetsleder Marit Bakkeid er i København for å se på ulike helsehus eller flerbrukshus med fokus på personer med demenssykdom

Reis og ryk- brev fra København

Helse og omsorgsavdelinga i Kvæfjord kommune ved helsefaglig rådgiver Marit Blekastad, demenskoordinator Irene Hagen og enhetsleder Marit Bakkeid er i København for å se på ulike helsehus eller flerbrukshus med fokus på personer med demenssykdom.

Vi leier en 4-roms leilighet på Amagerbro. Andre dagen vår i København var selveste 17. mai og vi dro selvsagt til sjømannskirka for å feire dagen. Der var det mange bunadskledde kvinner og menn og mange norske flagg. Det ble servert både rømmegrøt og bløtkake. Utendørs var det leker for barn og voksne.

Generelt
Det har tatt litt tid å gjøre seg kjent med de ulike transportmulighetene til og fra de stedene vi ønsker å besøke. Vi har fått et godt inntrykk av byens innbyggere – som er både imøtekommende og hjelpsomme…. men noen forstår dårlig norsk, ....og omvendt

København kommune.
18. mai hadde vår kontakt i København, Berit Soon Olsen, utarbeidet en dagsplan for oss. Hun orienterte om København kommunes demenspolitikk og organisering av demensomsorgen.

København kommune har ca 540.000 innbyggere hvorav 120 000,- er innvandrere (22,2%). KK har en helhetlig demensplan – fra første kontakt ved mistanke om demens til pleieboliger for demente i sluttstadiet av sykdommen.
Det er ca 6 000 demente i København kommune og det er mange ulike tilbud til demente i ulike stadier av sykdommen.

Marianne Nilsen som er utdannet ergoterapeut orienterte om sin jobb som demensfaglig rådgiver i kommunen. Demensrådgiverne er tilknyttet lokale rådgivingssentra og jobber mot sykehus, sykehjem, drar på hjemmebesøk og veileder ansatte i hjemmesykepleien, sykehjem osv. De har samtalegrupper for demente, for pårørende (ektefeller, barn osv) . Det er spesielt viktig med pårørendegrupper for barn og ungdom som har foreldre med demenssykdom.

Det er en økning i antall unge med diagnostisert demenssykdom (45 år – 65 år).
Specialkonsulent Inge Kolind (fysioterapeut) fortalte om kommunens aktivitetstilbud til demente. Kommunen har mange og varierte aktivitetstilbud.

Viktig kunnskap:
Å være i aktivitet fører til økt livskvalitet, mindre sykdom og mindre behov for hjelp fra kommunen.

“Huset” og de gamles by
Vi fikk besøke “Huset” som er et aktivitetshus/-tilbud til yngre mennesker med demens (45 - -65 år). Leder Susanne Pedersen fortalte om bo- og aktivitetstilbudet til yngre med demens og viste oss rundt i “de gamles by. Hun sier at det er vanskelig å ikke bli “berørt” når du jobber med yngre mennesker som blir rammet demenssykdom.
Aktivitetshuset består av et stort rom som er delt inn små sittegrupper der en kan drive med ulike aktiviteter som matlaging, musikk, tegne, male, snekre, bruke pc osv. I kjelleren er det innredet kino og trimrom. Utendørs er det et lite hageområde.
Det er ca 36 yngre demente som benytter seg av “Huset”. De som ennå er i en tidlig fase av demenssykdommen sykler til og fra eller tar buss og tog på egen hånd. Andre blir hentet med minibuss.

“De gamles by” er et gammelt pleiehjemsområde med mange store gamle mursteinsbygninger omkranset av grøntarealer. De har egen kirke. Det kan minne litt om HVPU-institusjonen Trastad Gård. Det nyeste tilskuddet i de gamles by er en svært moderne barnehage.
Vi fikk besøke en pleieavdeling for 11 yngre demente. Boformen minner om våre omsorgsboliger. Hver beboer har egen leilighet med kjøkken, stue, soverom og bad. Det er lagt stor vekt på at de som bor der har sine rettigheter og skal prege avdelingen, og det var lite som minnet om institusjon. En av beboerne lot oss komme inn og se på leiligheten hans. Det var en god atmosfære og lett stemning i avdelingen.

For å få et innblikk i forebyggende arbeid, fikk vi besøke Frederiksberg Sundhetssenter som ligger i Frederiksberg kommune. Sundhetssenteret gir tilbud om kostveiledning i forbindelse med fedme, røykeslutt, fysisk aktivitet, gjenopptrening etter operasjoner, tilbud til de med kroniske sykdommer, alkoholproblemer osv.

Pasientene blir henvist av fastlege eller fra sykehus. Det er en lovfestet rett som innbyggerne har og det er ikke ventelister.
I tillegg til at innbyggerne får tilbud på Sundhetssenteret drar personalet ut og underviser hjemmetjenesten oa.

Innbyggere over 75 år som ikke mottar andre tjenester som hjemmehjelp og hjemmesykepleie får tilbud om hjemmebesøk. Det er ca 30 % som takker ja til dette og de får besøk en gang pr år. Ansatte i hjemmetjenesten blir også kurset slik at de kan oppdage tegn på angst, depresjon osv. for å forebygge selvmord.

Hukommelsesklinikken
Samme dag hadde vi avtale om å besøke Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet. Hanne Sørensen og Anette Lauritsen som begge er sykepleiere orienterte oss om litt av tilbudet som klinikken gir.

Alle yngre med mistanke om demens utredes og diagnostiseres her. De blir oftest henvist fra fastlegen. Omfatter alle innbyggere i Danmark + Grønland og Færøyene. Ca 1 000 utredes hver år.

Første gang pasienten kommer til undersøkelse tar det 3 timer. De snakker med sykepleier og lege. Dersom pårørende er med snakker de både sammen og hver for seg. Det tar en måned før de får diagnosen.

Det er utarbeidet et eget verktøy for utredning av innvandrere som ikke har fullført skolegang.

Pasienter og pårørende følges opp over tid med medikamenter og veiledning
De har fokus på sunn livsførsel med fysisk aktivitet og sunt kosthold for å forebygge depresjon og for å om mulig forsinke demensutviklingen.

Vi fikk også besøke flere boenheter for personer med demens i ulike faser, både utrednings-, avlastningsopphold og med permanent bolig på plejehjemmet Højdevang. Forstander Lotte Breum, avdelingsleder Mariann Sørensen, demensfaglig rådgiver Mariane Nielsen og leder på aktivitetssenteret for hjemmeboende med demens Robert Pluog tok godt imot oss. Vi var også med på aktivitetssenteret på fredagsdansen. Svingende musikk med stor sang- og danseglede.

Bildet tilknyttet dette reisebrevet viser Kitwoods "blomst" med fokus på livshistorien til den enkelte, og på identitet, tilknytning, aktivitet, inkludering og trøst gjennomsyrer alt de gjør. Det var en god og varm stemning på Højdevang.

TILBAKE TIL NYHETER