Nyheter
Reis og Ryk
Prosjekt
Deltakere
Kalender
Apriori AS


English
Brukernavn:
Passord:
Glemt passord?
28.05.2015
PÅ HOSPITERING HOS HIGHTLAND AND ISLAND ENTERPRISE

Nordreisa kommune har som mål å organisere og drive de tekniske tjenestene i kommunen på en moderne og mest mulig effektiv måte. To ledere fra teknisk etat dro til Skottland for å lære fra Highland og Islands Enterprise.

Vi reiste fra Norge 16. mai og kom til Sumburgh på Shetland utpå ettermiddagen. Der leide vi bil og dro de to milene opp til Lerwick, som er hovedstaden på Shetland.

Søndag 17.mai hadde vi ei fin feiring av nasjonaldagen. Først med 17.maitog gjennom byen, ca 40 stk, og deretter kaffe i kirka. På ettermiddagen dro vi til Scaloway og deltok på kransenedleggelse ved monumentet for Shetlandsbussen. Etterpå hva det kaffe og bløtkaker i museumet.

Fra 18-20.mai hadde vi fullt program med David Priest som guide. Vi fikk en presentasjon av Shetland og deres utfordringer. Shetland har en stor Oljeterminal som har gitt dem både inntekter og mange arbeidsplasser i over 40 år. Inntektene har gitt dem mulighet for å utvikle lokalsamfunnet. Vi møtte Lokal Council og lærte hvordan de jobber. Pga de store avstandene til fastlandet, og det faktum at været kan være så dårlig at det ikke er mulig med båtforbindelse, gjør at de må tenke på å være selvforsynte med mange varer og tjenester. Shetland hadde også sitt eget forbrenningsanlegg for søppel, det brant alt søppel fra både Shetland og Orknøyene. Varmen leverte de gjennom et rørsystem til hele byen Lerwick.

Fra 18. - 20. mai var vi på Orknøyene. Orknøyene er svært forskjellig fra Shetland i forhold til landskap, men ellers har de mange av de samme utfordringene med lange avstander til folk på de ytterste øyene og kunne levere gode tjenester til dem. På Orknøyene hadde de en ordning med at hver lille øy hadde hver sin kommunale vindmølle. Overskuddet fra drifta gikk til kommunale tiltak på øya.

Vi besøkte ei av øyene og så hvordan de hadde en mann fra kommunen som jobbet for utvikling og hjalp innbyggerne med god service og tjenester. Skolene ble brukt som senter for både skole, offentlige tjenester mm.

Lærdommen både fra Shetland og Orknøyene er at de er svært flinke til å samarbeid og tenke utvikling av lokalsamfunnet i alt de gjør. De lager planer og følger de. Selv om de noe ganger har lite folk i administrasjonen, så setter de sammen små grupper som får i oppgave og tenke langsiktig og strategisk.

Vennlig hilsen
Dag Funderud
Enhetsleder

TILBAKE TIL NYHETER